REDAKCJA


Dyrekcja edycji włoskiej

Dyrektor
Wicedyrektor
Sekretarz redakcji
Prezes Fundacji «Giuseppe Toniolo»
Claudio Gentili
Mario Toso
Chiara Cappellina
Adriano Vincenzi


Zespół redakcyjny edycji włoskiej

Alberto Albertini
Oreste Bazzichi
Renzo Beghini
Federiga Bindi
Marco Bosco
Christian Carrara
Pio Cerocchi
Fabio Cucculelli
Lorenzo Fazzini
Giulio Mauri
Fabio Mazzocchio
Antonio Nanni
Marco Orsi
Ernesto Preziosi
Luisa Santolini
Luigi Ugoli
Davide Vicentini
Laura Viscardi
Gian Maria ZanoniZespół redakcyjny edycji polskiej

Sekretarz redakcji
Redaktor naczelny
Zastępca redaktora naczelnego
 
 

Kamil Sulej
ks. prof. Stanisław Skobel
ks. dr Dariusz Wojtecki

Komitet Naukowy Polski


prof. Włodzimierz Dłubacz
ks. prof. Bogusław Drożdż
Bp Andrzej Dziuba
ks. prof. Stanisław Fel
ks. prof. Witold Kawecki
ks. prof. Krzysztof Kietliński
Abp Józef Kupny
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
ks. prof. Stanisław Skobel
ks. prof. Grzegorz Sokołowski


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Biskup Łowicki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Papieski Wydział Teologiczny we WrocławiuAdres redakcji włoskiej

Fondazione «Giuseppe Toniolo»
Via Dogana 2/a
37121 Verona
Włochy/Italia
lasocieta@fondazionetoniolo.it


Adres redakcji polskiej

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
Redakcja «Społeczeństwa»
ul. Nabielaka 16
00-743 Warszawa
tel. 22 841-52-30
spoleczenstwo@civitaschristiana.pl


Procedura recenzowania artykułów zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawarto w dokumencie: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011


1. Nadesłane artykuły do redakcji sa poddane wstępnej ocenie zgodności przez redaktora naczelnego, czy przesłany tekst mieści się w profilu merytorycznym «Społeczeństwa. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła».
2. W celu zachowania obiektywizmu, bezstronności Redaktor Naczelny kieruje nadesłane artykuły do recenzji przez samodzielnego pracownika naukowego będącego specjalistą w danej dziedzinie.
3. Procedurze recenzyjnej podlegaja wszystkie artykuły zakwalifikowane przez redakcję do druku.
4. Recenzje są przygotowane z zachowaniem poufności i anonimowości tzn. z treścią recenzji są zapoznawani tylko autorzy tekstów oraz członkowie redakcji.
5. Recenzje mają formę pisemną i kończą się wnioskiem o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji.
6. Redaktor Naczelny w oparciu o pozytywną opinię recenzenta decyduje
o dopuszczeniu artykułu do druku. 7. Wykaz nazwisk recenzentów jest publikowany w ostatnim numerze dwumiesięcznika.


Lista recenzentów dwumiesięcznika „Społeczeństwo. Studia, prace nadawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”


ks. prof. PWT dr hab. B. Drożdż Wrocław
ks. bp prof. dr hab A.F. Dziuba UKSW Warszawa
ks. prof. dr hab P. Góralczyk UKSW Warszawa
Ks. prof. dr hab. M. Graczyk - emeryt Warszawa
ks. prof. UKSW dr hab. W. Kawecki Warszawa
ks. prof. UKSW dr hab. K. KIetliński Warszawa
ks. prof. dr hab. I. Mroczkowski UKSW Warszawa
ks. prof. dr hab. J. Nawrot UAM Poznań
ks. prof. dr hab. A. Perzyński UKSW Warszawa
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel Warszawa
ks. prof. dr hab. J. Zabielski UKSW Warszawa