PRENUMERATA I SPRZEDAŻ

Drodzy Czytelnicy
Pragniemy poinformować, iż od 1 stycznia 2017 r. pismo będzie wydawane jako kwartalnik w zwiazku z tym zmianie ulegnie wysokosc rocznej prenumeraty. Ponizej publikujemy nowe warunki:

Rodzaje prenumeraty:
1.Roczna prenumerata dwumiesięcznika: 76,00 zł (w tym 5% VAT) łacznie z kosztami przesyłki.
2.Roczna prenumerata dwumiesięcznika dla uczniów i studentów: 56, 00 zł (w tym 5% VAT) łacznie z kosztami przesyłki.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe, podajac: imię, nazwisko i adres abonenta. W tytule przelewu należy wpisać rodzaj prenumeraty [1 lub 2].
Numer konta bankowego: 40 1750 0012 0000 0000 2835 3162
Numery bieżace i archiwalne można nabywać pod adresem: Redakcja „Społeczeństwo”, ul. Nabielaka 16, 00-743 Warszawa tel.: tel./fax 022 841 52 30

Ceny pojedynczych egzemplarzy wynoszą:
  • z roku 2015 – 21 zł;
  • z roku 2014 – 21 zł;
  • z roku 2013 – 21 zł;
  • z roku 2012 – 21 zł;
  • z roku 2011 – 19 zł;
  • z roku 2010 – 16.80 zł;
  • z lat 2007-2009 – 12,60 zł;
  • z lat 2004-2006 – 10,50 zł;
  • z lat 2002-2003 – 8,40 zł;
  • z lat 1995-2001 – 5,25 zł.
W sprzedaży wysyłkowej poza prenumeratą doliczamy koszty przesyłki i pobrania pocztowego.
Uwaga! nakłady następujących numerów zostały wyczerpane: 1/1995,3/1995, 2/1996,3/1996,4/1996, 3/1997, 1/1998, 2/2000, 3/2004.

Zobacz też: